95 år

22.06.2021

Barn, barnebarn, oldebarn, nevøer/nieser og gode venner sender de varmeste gratulasjoner til Margareth Brox-Larsen i anledning hennes 95 årsdag 23.6.2021. Tore Brox-Larsen, familie og venner
Jubilanter