Vera Paulsen 70 år!

14.07.2021

Gratulerer med stor dag kjære mamma, mor, oldemor og svigermor! Evig vakker og full av omsorg for oss alle. Dagen feires med alle dine rundt deg hjemme i Tromsø og på Kvaløya. Hjertelig hilsen barn, barnebarn og oldebarn
Jubilanter