Jonas Dalmeida, 14 år

10.11.2021

gromgutten vår, Nu starter du ditt femtende år. Dog først feires bursdag, og vi deg hyller når fjorten år for tiden du fyller! Vi i Slettabakken bor og er din bæst'far og bæstemor.
Gratulasjoner