Lille Liv

09.09.2018

ble født 29/6 på UNN Tromsø. Ulv og Åsa er stolte storesøsken. Marie Figenschou og Steinung Nymo