Tiden flyr Sunniva ! 6 år

10.02.2019

Kjäre Sunniva - De aller hjerteligste gratulasjoner og varmeste tanker i hele verden når du nå allerede er langt oppe i 20-årene 9. januar 2019. Allt godt til og for deg - ... /... din bestefar