Asbjørn Andersen 70 år

30.04.2019

1. Mai fyller vår kjære pappa, far, oldefar, svigerfar og mann Asbjørn 70 år! Du er alltid her for oss og vi setter stor pris på deg. Vi ser frem til å feire deg på fredag. Hilsen barn, barnebarn, oldebarn, svigerbarn og fruen