Aurora M. Tangen, 11 år

13.07.2020

gromjenta vår, i dag du fyller ditt ellevte år. samtidig med at vi har fått sommer, her til deg en hilsen kommer, fra Slettabakken der vi bor, han bæstefar og ho bæstemor