Leif Ole Krøyserth 80 år

I åtte tiår, gjennom bølge og vind, fra planke til hus, fra orden til ro.I hvert steg, har du satt et varig preg. Gratulerer, familiens far. Vår høvding, alltid har du et svar. Hilsen Svenn, Linda, Thomas og Sandra med familie

Publiseringsdato 26.01.2024
Gratulasjoner